Provozní řád klubu:

Vstupem do klubu se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

Hraní v klubu je povoleno osobám starším 15 let. Mladším 15 let je povoleno v doprovodu či souhlasem zákonného zástupce.

Návštěvník, který nedodrží provozní řád klubu, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení klubu, bude personálem klubu vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.

Z důvodu bezpečnosti je prostor klubu monitorován kamerovým systémem. Vstupem do klubu návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby.

Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku klubu, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku klubu.

Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník klubu. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.

V prostorách klubu, včetně zázemí, platí přísný zákaz kouření.

Zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů.

Do prostor klubu platí zákaz vstupu zvířat.